வர்த்தமானி

தனியார் நிறுவனங்களில் பணி நீக்கம் செய்தால் 25 லட்சம் நஷ்டஈடு

தனியார் நிறுவனங்கள் மற்றும் அரை அரசாங்க நிறுவனங்கள் தமது ஊழியர்களை பணி நீக்கம் செய்தால் ஒரு ஊழியருக்கு வழங்கவேண்டிய நஸ்டஈட்டு கொடுப்பனவை 12 லட்சத்து 50 ஆயிரம்...

Read more
Currently Playing